ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Κανόνες χρήσης προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Πολιτική Απορρήτου

Ο επίσημος ιστότοπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων βρίσκεται στην τοποθεσία https://dipechanion.blogspot.com/, και παρακάτω θα αναφέρεται εφεξής “Ο Ιστότοπος”.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση του Ιστότοπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

Προσωπικά Δεδομένα, συλλογή, αποθήκευση και χρήση

Ο Ιστότοπος συλλέγει διάφορους τύπους Προσωπικών Δεδομένων, όπως Όνομα, Επώνυμο, Email, κατά την επίσκεψη και χρήση των εφαρμογών της ΔΠΕ Χανίων, όπως επίσης και δεδομένα επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο, τα οποία συλλέγονται μέσω πρόσθετου λογισμικού τρίτων (Google Analytics) με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών και συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου για την περαιτέρω βελτίωση αυτού.

Η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για διαφημιστικούς σκοπούς και δεν τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Σύνδεση με άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος περιέχει υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους.
Η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την Πολιτική Απορρήτου και Cookies αυτών των ιστότοπων.

Δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά δεδομένα σας

Μπορείτε μετά από αίτηση να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Χρήση Δεδομένων

Ενημερώνουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων, χρησιμοποιούνται μόνο για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, ή για συλλογή απαραίτητων στατιστικών, αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε διοικητικές διαδικασίες της Διεύθυνσης.

Αποθήκευση και Διαχείριση των Δεδομένων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα έως ενός (1) έτους και επίσης έντυπο αντίγραφο της αίτησης διατηρείται στον προσωπικό φάκελο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή, ή τροποποίηση των ηλεκτρονικών δεδομένων που προήλθαν από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, στέλνοντας σχετικό αίτημα στο email της διεύθυνσης (mail@dipe.chan.sch.gr).