ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παραθέτουμε παρακάτω τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Το ΠΔ 79/2017 και οι εγκύκλιες οδηγίες που αφορούν τα δημόσια σχολεία εφαρμόζονται και στα ιδιωτικά σχολεία κατά το μέρος που δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδική νομοθετική ρύθμιση.
  1. Ν. 682/1977
  2. Ν. 4713/2020
  3. Ν. 682/77 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4713/2020 (από την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών)
  4. Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής του Ν.4713/2020
  5. Προεδρικό Διάταγμα 79/2017
  6. Ν. 4559/2018 άρθρο 23-Τροποποίηση του ΠΔ 79/2017
  7. Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024
  8. Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024
  9. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24
  10. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24
  11. Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών
  12. Εγκύκλιος καταχώρησης μαθητών και εκπαιδευτικών στο Myschool
  13. Αριθμός μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία
  14. Εγγραφή στην επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης
  15. Διαδικασία-δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων
  16. Διαδικασία-δικαιολογητικά επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου
  17. ΦΕΚ 2888/2020-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
  18. Βιβλία Δημοτικών Σχολείων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Π.Δ. 79.2017
  19. Βιβλία Νηπιαγωγείων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Π.Δ. 79.2017
  20. Πρόγραμμα σπουδών Νηπιαγωγείου-ΦΕΚ 687_10-02-2023
  21. Διαδικασία επαναφοίτησης  μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023- 24
  22. Δικαιολογητικά για χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου