ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παραθέτουμε παρακάτω τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Το ΠΔ 79/2017 και οι εγκύκλιες οδηγίες που αφορούν τα δημόσια σχολεία εφαρμόζονται και στα ιδιωτικά σχολεία κατά το μέρος που δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδική νομοθετική ρύθμιση.
  1. Ν. 682/1977
  2. Ν. 4713/2020
  3. Ν. 682/77 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4713/2020 (από την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών)
  4. Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής του Ν.4713/2017
  5. Προεδρικό Διάταγμα 79/2017
  6. Ν. 4559/2018 άρθρο 23-Τροποποίηση του ΠΔ 79/2017
  7. ΦΕΚ 83/Β΄/2021-Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου.
  8. Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023
  9. Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023
  10. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23
  11. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23
  12. Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών
  13. Εγκύκλιος καταχώρησης μαθητών και εκπαιδευτικών στο Myschool
  14. Αριθμός μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία
  15. Εγγραφή στην επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης
  16. Διαδικασία-δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων
  17. Διαδικασία-δικαιολογητικά επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου
  18. ΦΕΚ 2888/2020-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
  19. Βιβλία Δημοτικών Σχολείων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Π.Δ. 79.2017
  20. Βιβλία Νηπιαγωγείων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Π.Δ. 79.2017