ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Το τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ανέπτυξε πληθώρα ηλεκτρονικών εφαρμογών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών με τη συνεπαγόμενη μείωση του φόρτου εργασίας και των σφαλμάτων. Παρακάτω παραθέτουμε τους συνδέσμους για τις πιο σημαντικές εφαρμογές με παραπομπές στα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών. Προσοχή! Τα παρακάτω συστήματα αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Χανίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 Στο σύστημα αυτό εισέρχονται οι εκπαιδευτικοί αλλά και το γενικό κοινό (της Δ.Π.Ε. Χανίων) για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ανά κατηγορία. Οι αιτήσεις που υποδέχεται το σύστημα είναι γενικής χρήσης εκπαιδευτικού, γενικής χρήσης πολίτη, άσκησης ιδιωτικού έργου μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικού, άδειας Διευθυντών/ Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, βεβαίωσης αποδοχών. Αφού ο χρήστης συμπληρώσει και υποβάλλει την αίτησή του με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, λαμβάνει ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό του/ης ταχυδρομείο και η Δ.Π.Ε. Χανίων ειδοποιείται για την νέα αίτηση. Ο χρήστης παραλαμβάνει την απάντηση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ

Η Διεύθυνσή μας διαχειρίζεται την πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών ΕΣΠΑ της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ, για τη διευκόλυνση στη διαχείριση και δημιουργία των παραστατικών των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ. Οι σχολικές μονάδες μεταφορτώνουν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, απουσιολόγια, άδειες και πράξεις ανάληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και καταχωρούν στοιχεία για την παραλαβή των αφισών ΕΣΠΑ στις φόρμες συλλογής στοιχείων. Οδηγίες για την παρακάτω πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ


Στο σύστημα αυτό εισέρχονται οι Σχολικές μας μονάδες με διαπίστευση σχολικού δικτύου και μεταφορτώνουν άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών, αιτήματα αναπλήρωσης Εκπαιδευτικών λόγω άδειας, στατιστικά συμμετοχής σε απεργία, βεβαιώσεις συμμετεχόντων σε απεργία, καταστάσεις εγγραφέντων ολοημέρου, βεβαιώσεις δρομολογίων μεταφερόμενων μαθητών, σχέδια δράσης εργαστηρίων δεξιοτήτων, προγραμματισμό σχολικών δράσεων, βεβαιώσεων για δράσεις εντός, λειτουργίας, πρακτικά ενισχυτικής διδασκαλίας, μεταφοράς ωραρίου, εφημεριών, πρωινής ζώνης, προγράμματα Νηπιαγωγείων, δικαιολογητικά ξενόγλωσσων, δικαιολογητικά πρόσθετων δαπανών (υπερωρίες, οδοιπορικά, κατ' οίκον διδασκαλία). Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε οδηγίες για τη συμπλήρωση των στατιστικών συμμετοχής σε απεργία, από εδώ οδηγίες για μεταφόρτωση αδειών Μονίμων Εκπαιδευτικών και εδώ μπορείτε να βρείτε βίντεο οδηγιών για τη μεταφόρτωση-διαχείριση προγραμμάτων Νηπιαγωγείων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ


Στο σύστημα αυτό εισέρχονται οι Σχολικές μας μονάδες με διαπίστευση σχολικού δικτύου και μεταφορτώνουν δικαιολογητικά και στοιχεία για τα διάφορα είδη εκπαιδευτικών επισκέψεων ( Μικρής Διάρκειας, Ημερήσια, Πλήρους Ωραρίου, Εκδρομές Βουλής, Επισκέψεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων). Μέσω του συστήματος οι Σχολικές μας Μονάδες και η Διεύθυνση μπορούν να αντλήσουν στατιστικά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. 
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του προγράμματος σε μορφή βίντεο, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ


Στο σύστημα αυτό εισέρχονται τα πολυθέσια (6θεσια και άνω) Δημοτικά Σχολεία της Δ.Π.Ε. Χανίων με διαπίστευση σχολικού δικτύου για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τα ωρολόγια προγράμματά τους. Το πρόγραμμα διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους ορθότητας (αν συμπληρώνουν ωράριο οι εκπαιδευτικοί, αν οι ώρες των μαθημάτων καλύπτονται σε κάθε τάξη βάσει της νομοθεσίας, αν υπάρχει επικάλυψη ωρών κ.α.) και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το σχολείο υποβάλλει το πρόγραμμά του. Κατόπιν ο χρήστης Διεύθυνσης ειδοποιείται, εγκρίνει το πρόγραμμα και μεταφορτώνει το υπογεγραμμένο πρόγραμμα, ειδοποιώντας ταυτόχρονα το σχολείο με αυτοματοποιημένο email. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του προγράμματος σε μια σειρά από βίντεο, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΣτο σύστημα αυτό εισέρχονται, μόνο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (όπου βγαίνει σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα μας), οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δ.Π.Ε. Χανίων με διαπίστευση σχολικού δικτύου, για να αιτηθούν απόσπαση σε σχολική μονάδα εντός της Δ.Π.Ε. Χανίων. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τα μόρια του/ης εκπαιδευτικού και υπολογίζει την τοποθέτηση του/ης εκπαιδευτικού με βάση τις προτιμήσεις του/ης. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του προγράμματος σε μορφή βίντεο, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ


Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των μεταθέσεων, για την διευκόλυνση της διαχείρισης των πολυάριθμων δικαιολογητικών, δημιουργήθηκε ένα σύστημα στο οποίο εισέρχονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δ.Π.Ε. Χανίων με διαπίστευση σχολικού δικτύου και μεταφορτώνουν τα δικαιολογητικά τους. Ο χρήστης Διεύθυνσης ελέγχει τα δικαιολογητικά και ενημερώνει με email μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Οδηγίες χρήσης του συστήματος σε μορφή βίντεο μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΑΡΧΕΙΩΝ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Το τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Π.Ε. Χανίων, ανέπτυξε ένα εσωτερικό σύστημα διαχείρισης πρωτοκόλλων και συνοδευτικών αρχείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων. Εκτός από τη διαχείριση του πρωτοκόλλου, μέσω του συστήματος γίνεται και η ανάθεση εισερχομένων πρωτοκόλλων σε τμήματα-υπαλλήλους της Διεύθυνσης και αποστέλλονται αυτόματα ειδοποιήσεις- μηνύματα στους αποδέκτες. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σειρά βίντεο.

ΚΑΝΑΛΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Στο κανάλι του τμήματος Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Π.Ε. Χανίων στο YouTube, μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τα περισσότερα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από το τμήμα. Σε αυτό το βίντεο μπορείτε επίσης, να βρείτε οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας μας.