ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση θέσης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 62309/Η2 έγγραφο από το Τμήμα Δ' Ευρωπαϊκών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α όπως επίσης και την με αριθμό 2024-05-LD-4-en-1 AB-pa/14-5-2024 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την έκδοση της παρούσης (5-6-2024) έως και 11-6-2024 και ώρα 15:00.