ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 59763/2024 διαβιβαστικό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για το ΦΕΚ 2988/τ.Β ́/28-05-2024 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3446/16-05-2024 Κ.Υ.Α. με θέμα "Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".