ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Εγκύκλιος Βελτιώσεων - Οριστικών Τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Χανίων

Κοινοποιούμε την Εγκύκλιο βελτιώσεων - οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ για τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής που επιθυμούν οριστική τοποθέτηση και είναι στη Διάθεση - Νεοδιόριστοι, για όσους είναι μετατιθέμενοι στο νομό Χανίων και τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TEACHERS

Η προθεσμία των Δηλώσεων Τοποθέτησης είναι από την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Κάθε αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 23:59, της 30ης Μαΐου 2024, θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου δεν θα ληφθεί υπόψη

Ακολουθούν Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων:

ΠΕ60 - Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής

ΠΕ70 - Δασκάλων Γενικής Αγωγής

ΠΕ06 - Αγγλικής

ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

ΠΕ79.01 - Μουσικής Επιστήμης

ΠΕ86 - Πληροφορικής

ΠΕ91.01 - Θεατρικών Σπουδών


ΠΕ60ΕΑΕ/ΠΕ61 - Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

ΠΕ70ΕΑΕ/ΠΕ71 - Δασκάλων Ειδικής Αγωγής


Επισημαίνουμε ότι η οργανικότητα των Δημοτικών μας Σχολείων και Νηπιαγωγείων δεν εξασφαλίζει και την, αντίστοιχη, λειτουργικότητά τους, κατά σχολικό έτος.

Σημείωση:
Στα κάτωθι Δημοτικά σχολεία δεν δίνεται οργανικό κενό που υπάρχει ή που θα προκύψει κατά τη διαδικασία, καθώς έχει δοθεί στο παρελθόν μία επιπλέον οργανική θέση για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο ΦΕΚ σύστασης.

  • 12/θ Δ.Σ. Χανίων 11ο
  • 12/θ Δ.Σ. Σούδας 1ο
  • 12/θ Δ.Σ. Σούδας 2ο
  • 3/θ Δ.Σ. Έλους
Πίνακες με:

Μόρια εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής για Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση Θέσης

Μόρια εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση Θέσης

Μόρια εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που ήρθαν με μετάθεση

Μόρια εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που ήρθαν με μετάθεση