ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Δ΄ Φάση πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδακτικού έτους 2023-2024 (Έντυπα & δικαιολογητικά)

Καλωσορίζουμε τους/τις Αναπληρωτές/τριες Δ΄ Φάσης διδακτικού έτους 2023-2024!

Παραθέτουμε τους Πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων, καθώς και τα Έντυπα και τα Δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε για την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΡΑΞΕΙΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΠΣ

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενική Εκπαίδευση, για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Σχολείων (2023-2024)

(ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΕ70 & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

-

Π.Δ.Ε.
(χωρίς Λογότυπο)

 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Υποστήριξη λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και επέκταση λειτουργίας του

(ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΕ60-Νηπιαγωγών)

6001764

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Ένταξης (2023-2024)

(ΣΜΕΑΕ + ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)

-

Π.Δ.Ε.
(χωρίς Λογότυπο)

Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

 

6001753

ΚΡΗΤΗ

ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΡΑΞΗ

ΟΠΣ

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού

(ΠΕ23-Ψυχολόγων Γενικής Παιδείας)

6001779


Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. +
ΚΡΗΤΗ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

(ΕΒΠ - Σχολεία Ειδικής Αγωγής)

6001626


Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. +
ΚΡΗΤΗ

Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

(ΕΒΠ - Σχολεία Γενικής Παιδείας)

6001753


Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. +
ΚΡΗΤΗ

ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2023-2024)

(ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ23-Ψυχολόγων)

-

Π.Δ.Ε.
(χωρίς Λογότυπο)

Επισημαίνουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι/νες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στα σχολεία που θα τοποθετηθούν από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

Τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας για τον ατομικό φάκελο των προσλαμβανόμενων θα κατατεθούν απευθείας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης και στη συνέχεια θα αποσταλούν στα Γραφεία μας ανά σχολική μονάδα, έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού με τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσής μας στο τηλέφωνο 28210-47328, το αργότερο έως και την Παρασκευή, 08-12-2023, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πληρωμή τους εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια παραθέτουμε οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επιστολή με οδηγίες για Διευθυντές/ντριες - Προϊσταμένους/νες, οδηγίες για την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογίας τύπου Α΄, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης λογοτύπων ανά τίτλο πράξης/έργου:

Μπορείτε να μεταβείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., όπου θα βρείτε γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών:
www.minedu.gov.gr/anaplirotes 

Παρακαλούμε θερμά τους/τις Διευθυντές/ντριες - Προϊστάμενους/μένες να καταγράφουν αυθημερόν έως τις 14:00 την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών στην πλατφόρμα του MySchool, ούτως ώστε οι συνάδελφοι/ισσες να έχουν δικαίωμα να συνάψουν έγκαιρα την Ψηφιακή Σύμβασή τους και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους στο ΕΡΓΑΝΗ. 

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για οτιδήποτε νεότερο.