ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων

 

Κοινοποιούμε την τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου (Πράξη 27/09-11-2023, αριθ. πρωτ. απόφασης τοποθέτησης 13643/09-11-2023).

Η ανάληψη υπηρεσίας των Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης τοποθέτησής τους, δηλαδή από αύριο Παρασκευή 10-11-2023 έως και Δευτέρα 13-11-2023 (επισυνάπτεται έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας στην παρούσα).

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.