ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ ΠΕ23-Ψυχολόγων & ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών διδ. έτους 2023-2024

Κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ ΠΕ23-Ψυχολόγων & ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών διδακτικού έτους 2023-2024, όπως αυτές αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 ή την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στη σχολική μονάδα τοποθέτησης και σε περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερες σχολικές μονάδες, σε εκείνη που στη στήλη  ΣΧ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφεται "ΝΑΙ".

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι λόγω επίσημης τοπικής αργίας, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων καθώς και η Δ/νση Π.Ε. Χανίων δε θα λειτουργήσουν την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι αναπληρωτές υποβάλουν στην Υπηρεσία μας τα έντυπα και τα δικαιολογητικά τους τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου έως τις 11:30 το πρωί, θα καταστεί εφικτή η πληρωμή τους στις 10 Δεκεμβρίου. Όσοι δε δύνανται, παρακαλούμε να τα υποβάλλουν το αργότερο έως και την Παρασκευή, 24-11-2023 και θα πληρωθούν αναδρομικά στις 10 Ιανουαρίου.

Προσοχή!!!

  1. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας να δηλώσει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.
  2. Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.

Τα παραπάνω βήματα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 14:59, αλλιώς δε διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας σας την συγκεκριμένη ημέρα.

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του Πίνακα τοποθετήσεων σε αρχείο PDF και Excel: