ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αιτούνται μετάθεση:

  1. Από περιοχή σε περιοχή
  2. Από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ- ΕΕΕΕΚ
  3. Σε ΚΕΔΑΣΥ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023, έως τις 15:00, και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τo ΠΥΣΠΕ.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και 31-12-2023.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) εγκύκλιο μεταθέσεων σχολικού έτους 2023-2024:

  • Δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
  • Οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή. Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης θα ανακοινωθούν με νέα ανάρτηση εντός των επόμενων ημερών.
  • Όσον αφορά στις αιτήσεις μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή με εξειδίκευση στην ΕΝΓ και Braille, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ακυρώθηκαν. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διορίστηκαν το έτος 2022 και δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης στην ΕΑΕ, καθώς δεν πληρούν την προϋπόθεση της τριετούς διδακτικής υπηρεσίας από τον διορισμού τους.

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για οτιδήποτε νεότερο.