ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Α΄ ΦΑΣΗΣ διδ. έτους 2023-2024 (Πίνακες & Δικαιολογητικά)

Καλωσορίζουμε τους/τις Αναπληρωτές/τριες και τα Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διδακτικού έτους 2023-2024!

Παραθέτουμε τους Πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων, καθώς και τα Δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε για την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης:

Εκπαιδευτικοί

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Επισημαίνουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στα σχολεία που θα τοποθετηθούν από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τον ατομικό φάκελο των προσλαμβανόμενων θα κατατεθούν απευθείας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης και κατόπιν θα αποσταλούν στα Γραφεία μας.

Στη συνέχεια παραθέτουμε οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και για την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογίας τύπου Α΄:

Μπορείτε να μεταβείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου θα βρείτε γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών: www.minedu.gov.gr/anaplirotes 

Παρακαλούμε θερμά τους/τις Διευθυντές/ντριες - Προϊστάμενους/μένες να καταγράφουν αυθημερόν την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών στην πλατφόρμα του MySchool, ούτως ώστε οι συνάδελφοι να έχουν δικαίωμα να συνάψουν έγκαιρα την Ψηφιακή Σύμβασή τους.


Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για οτιδήποτε νεότερο.