ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας Διευθυντών Σχολικών μονάδων- Πίνακας προς εξέταση στην ξένη γλώσσα

 Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα και τον Πίνακα προς εξέταση στην ξένη γλώσσα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων.

Οι πίνακες επικυρώθηκαν με την με ́ αριθ. 09/20.02.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από την Τετάρτη 22-02-2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 24-02-2023 και ώρα 23:59.

Διαβιβαστικό

Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων

Τμήμα Γ' Προσωπικού