ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Χανίων

Κοινοποιούμε την Προκήρυξη - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Χανίων, καθώς και την Υπουργική Απόφαση που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό την αίτησή τους για χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών το οποίο είναι απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων μέσω της διαδικτυακής πύλης  https://schooldirectors.minedu.gov.gr/ (Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας) είναι από την Παρασκευή 09-12-2022 έως και την Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 16:00.

Τέλος, στην περίπτωση που υπάρχουν ερωτήματα από τους/τις Υποψηφίους/ες να αποστέλλονται γραπτώς στο email support_dntes@dipechan.gr .