ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόσληψη Αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Γ΄ Φάσης διδακτικού έτους 2022-2023 (ΕΝΤΥΠΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Καλωσορίζουμε τους/τις Αναπληρωτές/τριες Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ Γ΄ Φάσης διδακτικού έτους 2022-2023!

Παραθέτουμε τους Πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων, καθώς και τα Έντυπα και τα Δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε για την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης:

ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΠΣ / ΣΑΕ

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ / ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΕ23 & ΠΕ30)
[Σχολεία Γενικής Παιδείας]

 

5070727

Με το Παλαιό Λογότυπο

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
(ΕΒΠ-ΔΕ01)
[Σχολεία Γενικής Παιδείας]

-

Χωρίς Λογότυπο

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ
(ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών)
[Σχολεία Γενικής Παιδείας]

5184989

Με το Παλαιό Λογότυπο

ΣΜΕΑΕ ΠΔΕ
(ΠΕ23 & ΠΕ30)
[Σχολεία Ειδικής Αγωγής]

2022ΣΕ44520000

Με το Νέο Λογότυπο

ΣΜΕΑΕ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
(ΕΒΠ-ΔΕ01 & ΠΕ21)
[Σχολεία Ειδικής Αγωγής]

-

Χωρίς Λογότυπο


Επισημαίνουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στα σχολεία που θα τοποθετηθούν την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας για τον ατομικό φάκελο των προσλαμβανόμενων θα κατατεθούν απευθείας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης και στη συνέχεια θα αποσταλούν στα Γραφεία μας.

Στη συνέχεια παραθέτουμε οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οδηγίες για την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογίας τύπου Α, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης λογοτύπων ανά τίτλο πράξης/έργου:

Μπορείτε να μεταβείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου θα βρείτε γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών: www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Παρακαλούμε θερμά τους/τις Διευθυντές/ντριες - Προϊστάμενους/μένες να καταγράφουν αυθημερόν την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών στην πλατφόρμα του MySchool, ούτως ώστε οι συνάδελφοι να έχουν δικαίωμα να συνάψουν έγκαιρα την Ψηφιακή Σύμβασή τους.

Για την πρόσληψή σας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε:

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19,

ή βεβαίωση εμβολιασμού (απαιτείται και η αναμνηστική/3η δόση),

ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης σε ισχύ),

ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (Rapid Test ή PCR Test) έως 72 ώρες πριν την παρουσίασή σας, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγετε
(το self test ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ!)

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για οτιδήποτε νεότερο.