ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γ΄ Φάσης διδ. έτους 2022-2023


Κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γ΄ φάσης διδ. έτους 2022-2023, όπως αυτές αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 ή την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 στη σχολική μονάδα τοποθέτησης και σε περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερες σχολικές μονάδες, σε εκείνη που στη στήλη  ΣΧ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφεται "ΝΑΙ".

Προσοχή!!

1.  Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας να δηλώσει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.

2.   Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.

 Τα παραπάνω βήματα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 14:59, αλλιώς δε διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας σας την συγκεκριμένη ημέρα.