ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αιτούνται μετάθεση:

α) Από περιοχή σε περιοχή
β) Από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ- ΕΕΕΕΚ
γ) Από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των Κωφών και στη γραφή  BRAILLE των τυφλών
δ) σε ΚΕΔΑΣΥ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022, έως τις 15:00, και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τo ΠΥΣΠΕ.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και 31-12-2022.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 126425/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκύκλιο μεταθέσεων σχολικού έτους 2022-2023:

  • Δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
  • Οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή. Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης θα ανακοινωθούν με νέα ανάρτηση εντός των επόμενων ημερών.

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για οτιδήποτε νεότερο.