ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Καταχώριση στοιχείων στο Π.Σ. Myschool για το σχολικό έτος 2022-2023

Κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 114736/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Καταχώριση στοιχείων στο Π.Σ. myschool για το σχολικό έτος 2022-23».

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην προθεσμία όπου όλες οι σχετικές αποτυπώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/09/2022, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να αντληθούν τα αναγκαία στοιχεία.