ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών»

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υλοποιεί από τον Σεπτέμβριο 2022 εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 'ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 'ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ'. 


Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/νες να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές ελέγχου και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).
Κοινοποιούμε το με αριθμ΄πο πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/912/οικ. 14798/21-9-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών».