ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων με θέματα "Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων,Ενδοσχολικός Συντονιστής,Παιδαγωγικός Σύμβουλος"

Κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 104784/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», το οποίο γνωστοποιεί την δημοσίευση των παρακάτω Υ.Α. στο ΦΕΚ Β' 4509/25-08-2022 :


  • 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων»
  • Φ12/102913/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. με θέμα: «Ενδοσχολικός Συντονιστής»
  • 102919/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. με θέμα: «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»