ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α ́177)

Κοινοποιούμε την με αριθμό πρωτ. 103545/Ε4/26-08-2022 εγκύκλιο σχετικά με την υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5α του ν.4589/2019, καθώς και την σχετική αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.