ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Επισημάνσεις για την ανάληψη υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ του διδακτικού έτους 2022-2023Ενόψει της έναρξης του διδακτικού έτους 2022-2023 ενημερώνουμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ τα παρακάτω:
 1. Οι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αποσπάστηκαν σε σχολική μονάδα εντός της Π.Ε. Χανίων θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα απόσπασής τους, από αντικαταστάσεώς τους

 Αν έχουν ήδη αντικατασταθεί από άλλο μόνιμο εκπαιδευτικό/μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, αναλαμβάνουν υπηρεσία απευθείας στο σχολείο απόσπασής τους.

 2. Οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων αναλαμβάνουν υπηρεσία χρησιμοποιώντας το έντυπο 130 και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας το έντυπο 131. Οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/νες υπογράφουν και σφραγίζουν τις αναλήψεις υπηρεσίας των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας. Η Διευθύντρια Π.Ε. Χανίων υπογράφει και σφραγίζει τις αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. Οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων αποστέλλουν τις αναλήψεις υπηρεσίας ηλεκτρονικά στην Π.Ε. Χανίων.

 3. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, κύησης, λοχείας, ανατροφής) δεν απαιτείται να κάνουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Ωστόσο επισημαίνουμε ότι κατά την επιστροφή τους, μετά τη λήξη της άδειάς τους, θα σημειώσουν στην αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ότι αναλαμβάνουν μετά τη λήξη της άδειάς τους, αντί για 1-9-2022, που όφειλαν να παρουσιαστούν.

 4. Για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιηθούν τα σχετικά ειδικά έντυπα (με λογότυπα) που θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανάρτηση.

 Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων