ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση - Transforming Education

Κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 75908/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση - Transforming Education», για την διεξαγωγή στην Ελλάδα ανοιχτής διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις προτάσεις τους στους εξής Θεματικούς Άξονες Δράσης (Action Tracks/AT):

  1. Σχολεία χωρίς αποκλεισμούς, δίκαια, ασφαλή και υγιή
  2. Μάθηση και δεξιότητες για ζωή, εργασία και αειφόρο ανάπτυξη
  3. Εκπαιδευτικοί, διδασκαλία και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
  4. Ψηφιακή μάθηση και μετασχηματισμός
  5. Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης