ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” του Νηπιαγωγείου, των Α ́ - ΣΤ ́ τάξεων Δημοτικού και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γυμνασίου

Κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 70273/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», με το οποίο διαβιβάζεται το ΦΕΚ Β ́ 2820/06-06-2022 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 66152/ΓΔ4/01-06-2022 Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” του Νηπιαγωγείου, των Α ́ - ΣΤ ́ τάξεων Δημοτικού και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γυμνασίου».