ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

[ΙΕΠ] 5η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

Κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 65292/2022 διαβιβαστικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), για το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 6278/20-05-2022 (ΑΔΑ:Ω56ΤΟΞΛΔ-ΒΗΝ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) Π.Ε. και Δ.Ε. (Γυμνάσια), στην 5η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.