ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ
Κοινοποιούμε τη με αριθμ. 48772/Ε1/29-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕΑ/2022,  4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ ή δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος / μεταφόρτωσης δικαιολογητικών από την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έχει οριστεί από 4 έως 23 Μαΐου 2022.


Εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα:

Προαπαιτούμενο βήμα για την υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων, πέρα από την εγγραφή στον ΟΠΣΥΔ, αποτελεί η οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην εν λόγω προκήρυξη στο asep.gr.

Όλα τα δικαιολογητικά (μεταφράσεις τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά φοίτησης τέκνων, πιστοποιητικά αναπηρίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ) πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης το αργότερο έως 23-05-2022 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών αιτήσεων ΑΣΕΠ), άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης  θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης από 24-02-2022 έως και 23-05-2022 (τελευταίου τριμήνου).

Επισημαίνουμε στους Υποψηφίους να μελετήσουν προσεκτικά την Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ αλλά και την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Ενημερώνουμε ότι για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμόδιες για τον έλεγχο επικαιροποίησης φακέλου είναι οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης.


Η πρόσκληση τουΥΠΑΙΘ 

Η προκήρυξη 3ΕΑ/2022 τουΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/18-04-2022)