ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόσκληση υποψήφιων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Κοινοποιούμε τη με αριθμ. 48779/Ε1/29-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ6ΜΤΛΗ-Η60) πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, με την οποία καλούνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2022,  και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ ή δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος / μεταφόρτωσης δικαιολογητικών από την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έχει οριστεί από 4 έως 23 Μαΐου 2022.


Ενημερώνουμε ότι για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμόδιες για τον έλεγχο επικαιροποίησης φακέλου είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).