ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Μελών ΕΒΠ

Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα με τις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες των Αναπληρωτών μελών ΕΒΠ. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 11-03-2022 έως και τη Δευτέρα 14-03-2022 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.


Προσοχή!!!


1. Σας υπενθυμίζουμε ότι έως τις 14:00 θα πρέπει ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας να δηλώσει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.

2. Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.