ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 35248/2022 διαβιβαστικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης» στο οποίο γίνεται ενημέρωση ότι στο ΦΕΚ 1367Β/23-03-2022 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 29366/Δ1/16-03-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου».