ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Προσωρινοί πίνακες μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα μόρια των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αιτούνται μετάθεσης:

α) Από περιοχή σε περιοχή

β) Για Βελτίωση - Οριστική Τοποθέτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις από 14-03-2022 μέχρι και 17-03-2022 και ως εκ τούτου δύναται να γίνει διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Από τις 22-3-2022 και μετά δε θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στις καταχωρισμένες αιτήσεις, παρά μόνο εφόσον επιβάλλεται από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ.