ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών μελών ΕΕΠ - Τοπική πρόσκληση


 

1. Παρουσιάζεστε για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που τοποθετηθήκατε από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών.

2. Ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.

3. Αφού συμπληρώσετε τα Έντυπα Πρόσληψης, σκανάρετε και αποστέλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.chan.sch.gr το «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ», προκειμένου να γίνει εγκαίρως η καταχώρηση της Ανάληψής σας στο ΕΡΓΑΝΗ.

4. Η Σύμβαση Εργασίας σας θα αποσταλεί στη σχολική μονάδα που κάνατε ανάληψη υπηρεσίας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Σημαντικό: Τα βήματα 2 και 3 είναι απαραίτητα να ολοκληρώνονται έως τις 14:00, σε διαφορετική περίπτωση δε διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

  • Παρακαλούμε για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των εντύπων πρόσληψης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (07-02-2022 ή 08-02-2022 ή 09-02-2022). Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.
  • Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την πρώτη μισθοδοσία, διαφορετικά η Διεύθυνση υποχρεούται να καθυστερήσει τη μισθοδοσία όσων έχουν εκκρεμότητες έως την ολοκλήρωση του ατομικού τους φακέλου.

Ο Πίνακας με τα ονόματα των προσληφθέντων μελών ΕΕΠ και τα Έντυπα πρόσληψης παρατίθενται παρακάτω:

Επιστολή με οδηγίες για τους Διευθυντές – Προϊσταμένους

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΕΠ (ΕΣΠΑ)

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΠΥΣΕΕΠ

Δελτίο Απογραφής

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας

Υπευθυνη Δήλωση ΠΥΣΕΕΠ

Υπευθυνη Δήλωση ΠΥΣΕΕΠ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών

Προαιρετικά έντυπα

Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού Τίτλου

Αίτηση έγκρισης απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή

Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου