ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

  1. Ενημερώνεστε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας.
  2. Παρουσιάζεστε για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που τοποθετηθήκατε εντός 2 ημερών (17-02-2022 ή 18-02-2022) προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών.
  3. Ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.
  4. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.

Σημαντικό: Τα βήματα 3 και 4 είναι απαραίτητα να ολοκληρώνονται έως τις 14:00, σε διαφορετική περίπτωση δε διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Παρακαλούμε για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των εντύπων πρόσληψης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (17-02-2022 ή 18-02-2022). Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει να αποσταλούν, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων, έπειτα από συνεννόηση και κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσής μας στο τηλέφωνο 28210-47328.

Σημαντική επισήμανση: Οι αναπληρωτές θα αναζητήσουν το ονοματεπώνυμό τους στους Πίνακες που υπάρχουν ανά έργο πρόσληψης (Πράξη), ώστε να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα έντυπα.

 Οι εν λόγω Πράξεις με τα συνοδευτικά Έντυπα παρατίθενται παρακάτω:

Επιστολή με οδηγίες για τους Διευθυντές - Προϊσταμένους


ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΕΣΠΑ)

“ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΟΠΣ 5131891”

Πίνακας με τα ονόματα

Έντυπα προς συμπλήρωση

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Προαιρετικά έντυπα (αιτήσεις)


ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

“ΕΕΠ_ΠΕ23 - ΟΠΣ 5070727”

Πίνακας με τα ονόματα

Έντυπα προς συμπλήρωση

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Προαιρετικά έντυπα (αιτήσεις)