ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Οδηγίες και έντυπα για την ανάληψη υπηρεσίας των Αναπληρωτών Τρίμηνης Σύμβασης (Covid 19)

 

1. Ενημερώνεστε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας.
2. Παρουσιάζεστε για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που τοποθετηθήκατε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου ή την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών.
3. Ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.
4. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.


Σημαντικό: Τα βήματα 3 και 4 είναι απαραίτητα να ολοκληρώνονται έως τις 14:00, σε διαφορετική περίπτωση δε διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

  •  Παρακαλούμε για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των εντύπων πρόσληψης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (18-01-2022 ή 19-01-2022). Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.
  •  Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την πρώτη μισθοδοσία, διαφορετικά η Διεύθυνση υποχρεούται να καθυστερήσει τη μισθοδοσία όσων έχουν εκκρεμότητες έως την ολοκλήρωση του ατομικού τους φακέλου.


Σημαντική επισήμανση: Οι αναπληρωτές τρίμηνης σύμβασης έχουν προσληφθεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Επομένως δεν υπάρχουν τα λογότυπα ΕΣΠΑ στα σχετικά έντυπα. Ωστόσο, τα έντυπα ανάληψης υπηρεσίας, τα απουσιολόγια και οι χορηγήσεις αδειών πρέπει να αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΕΣΠΑ.

 

Επιστολή με οδηγίες για τους Διευθυντές – Προϊσταμένους


ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Έντυπα προς συμπλήρωση

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Προαιρετικά Έντυπα

Αίτηση Γενικής Χρήσης

Αίτηση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος