ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών τρίμηνης σύμβασης Covid-19 (Η΄ Φάση) Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα με τις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, τρίμηνης σύμβασης (Covid 19) όπως αυτός αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ. 

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 18-01-2022 έως και την Τετάρτη 19-01-2022 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.


Προσοχή!!

1.    Σας υπενθυμίζουμε ότι έως τις 14:00 θα πρέπει ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας να δηλώσει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.

2.   Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.