ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο “Κτηματολόγιο Υποδομών ΤΠΕ των σχολείων"

 


Κοινοποιούμε την με α.π. 4108/ΓΔ4/13-01-2022 (νέα εγκύκλιος με οδηγίες για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα παλαιότερα  α.π. 2474/ΓΔ4 και α.π. 2277/ΓΔ4 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα, θα πρέπει οι σχολικές μονάδες να αποτυπώσουν τον υπάρχων εξοπλισμό τους στο «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων» που λειτουργεί μέσω του συνδέσμου:  http://inventory.sch.gr/ . H ανωτέρω καταγραφή στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

Για να εισέλθουν οι σχολικές μονάδες στο παραπάνω σύστημα, χρησιμοποιούν όνομα χρήστη και κωδικό, τα στοιχεία (όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης) του επισήμου e-mail τους σχολείου.Δεν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό του Myschool ή άλλο λογαριασμό που πιθανόν έχει το σχολείο μου στο ΠΣΔ.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ.