ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ

  1. Ενημερώνεστε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας.
  2. Παρουσιάζεστε για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που τοποθετηθήκατε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου ή τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών.
  3. Ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.
  4. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.

Σημαντικό: Τα βήματα 3 και 4 είναι απαραίτητα να ολοκληρώνονται έως τις 14:59, σε διαφορετική περίπτωση δε διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.


Ø  Παρακαλούμε για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των εντύπων πρόσληψης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (14-01-2022 ή 17-01-2022). Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να αποσταλούν έως την Τρίτη 18-01-2022 στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.

Ø  Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την πρώτη μισθοδοσία, διαφορετικά η Διεύθυνση υποχρεούται να καθυστερήσει τη μισθοδοσία όσων έχουν εκκρεμότητες έως την ολοκλήρωση του ατομικού τους φακέλου.

Παρακαλούμε τα δικαιολογητικά των προσληφθέντων να κατατεθούν στη Δ/νση Π.Ε. Χανίων έως την Τρίτη 18-01-2022, προκειμένου να ενταχθούν εγκαίρως στη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου.

Σημαντική επισήμανση: Οι αναπληρωτές θα αναζητήσουν το ονοματεπώνυμό τους στους Πίνακες που υπάρχουν ανά έργο πρόσληψης (Πράξη), ώστε να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα έντυπα.

 Οι εν λόγω Πράξεις με τα συνοδευτικά Έντυπα παρατίθενται παρακάτω:

Επιστολή με οδηγίες για τους Διευθυντές –Προϊσταμένους


ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΕΣΠΑ)

Έντυπα προς συμπλήρωση

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Αίτηση Γενικής Χρήσης ΕΣΠΑ

Αίτηση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου ΕΣΠΑ

Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος ΕΣΠΑ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΠΣ 5131861

Πίνακας με τα ονόματα


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΠΣ 5131699

Πίνακας με τα ονόματα


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΠΣ 5131504 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

Πίνακας με τα ονόματα


ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΕΠ (ΕΣΠΑ)

Έντυπα προς συμπλήρωση

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Αίτηση Γενικής Χρήσης ΕΣΠΑ

Αίτηση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου ΕΣΠΑ

Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος ΕΣΠΑ

Υπεύθυνη Δήλωση έγκρισης απασχόλησης με αμοιβή

Αίτηση έγκρισης απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή

Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ – ΟΠΣ 5070727

Πίνακας με τα ονόματα