ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση σχ. έτους 2021-2022

 


Κοινοποιούμε τον προσωρινό πίνακα με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Ο πίνακας δημοσιεύεται για ενημέρωση και για υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς. Καθώς πολλοί νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε κενά «έως» (π.χ. έως 15-02-2022) κρίνεται σκόπιμο ο πίνακας να δημοσιευθεί ξανά πριν από την έναρξη της διενέργειας των μεταθέσεων από το ΠΥΣΠΕ Χανίων, επικαιροποιημένος με τα πιο πρόσφατα στοιχεία υπηρετήσεων, ώστε να είναι πιο ορθή και δίκαιη η αποτύπωση της μοριοδότησης του τρέχοντος σχολικού έτους, με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Επιπλέον, για δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν στην αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή και υποβλήθηκε από τους εκπαιδευτικούς εμπρόθεσμα σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα τροποποιηθεί η σχετική μοριοδότηση όταν υποβληθούν, οπωσδήποτε πριν από την εξέταση των αιτήσεων από το ΠΥΣΠΕ Χανίων για τη διενέργεια των μεταθέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 24-12-2021 μέχρι και 10-01-2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dipe.chan.sch.gr.

Έντυπο για υποβολή ένστασης