ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Προσωρινοί πίνακες μορίων μετάθεσης σχ. έτους 2021-2022

 


Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αιτούνται μετάθεση: 

α) Από περιοχή σε περιοχή

β) Από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ

γ) Από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των Κωφών και στη γραφή  BRAILLE των τυφλών

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 έως τις 15:00 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τo ΠΥΣΠΕ.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και 31-12-2021 και ώρα 15.00.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) εγκύκλιο μεταθέσεων σχολικού έτους 2021-2022, οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή. Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2821047330