ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών μελών ΕΒΠ Γ Φάσης

  1. Ενημερώνεστε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας.
  2. Παρουσιάζεστε για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που τοποθετηθήκατε την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου ή την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών.
  3. Ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.
  4. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.

  • Παρακαλούμε για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των εντύπων πρόσληψης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (25-11-2021 ή 26-11-2021). Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.
  • Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την πρώτη μισθοδοσία, διαφορετικά η Διεύθυνση υποχρεούται να καθυστερήσει τη μισθοδοσία όσων έχουν εκκρεμότητες έως την ολοκλήρωση του ατομικού τους φακέλου.

 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΒΠ (Τακτικού Προϋπολογισμού)

Δικαιολογητικά πρόσληψης

Έντυπα προς συμπλήρωση

Προαιρετικά έντυπα

Αίτηση Γενικής Χρήσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αίτηση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος

Υπεύθυνη Δήλωση έγκρισης απασχόλησης με αμοιβή

Αίτηση έγκρισης απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή

Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβήΠίνακας με τα ονόματα