ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Επισημάνσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης

Έπειτα από πλήθος τηλεφωνικών ερωτημάτων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης/ βελτίωσης/ οριστικής τοποθέτησης, παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου από όλους τους ενδιαφερόμενους και εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών μας στα παρακάτω:

Δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας θα τα αναζητήσει η Υπηρεσία μας αυτεπάγγελτα, εφόσον έχετε επιλέξει τα σχετικά πεδία στην αίτησή σας (π.χ. έγγαμος, αριθμός παιδιών, εντοπιότητα στον Δήμο Κισάμου). Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να μας στείλετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Οι βεβαιώσεις σπουδών τέκνου, ωστόσο, χρειάζεται να σταλούν στην Υπηρεσία μας και να έχουν εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.

Συνυπηρέτηση

Τα έγγραφα για τη συνυπηρέτηση με σύζυγο θα πρέπει να μας τα αποστείλετε εμπρόθεσμα με email. Σε περίπτωση που έχετε ορίσει ραντεβού με τον ασφαλιστικό φορέα σε ημερομηνία μεταγενέστερη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, παρακαλούμε να μας στείλετε εμπρόθεσμα υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε προγραμματισμένο ραντεβού και να μας αποστείλετε στη συνέχεια άμεσα το σχετικό δικαιολογητικό, οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο. Η μοριοδότηση θα καταχωριστεί μετά την παραλαβή του σχετικού δικαιολογητικού από την Υπηρεσία μας.

Για τη συνυπηρέτηση, όταν ο σύζυγος είναι ιδιωτικός υπάλληλος, απαιτείται βεβαίωση εργασίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων. Όσον αφορά στα ένσημα των τελευταίων μηνών που ενδεχομένως δεν έχουν καταχωριστεί, θα χρειαστεί αργότερα να μας τα προσκομίσετε συμπληρωματικά.  

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που ανέλαβαν υπηρεσία τον Αύγουστο, χρειάζεται να προσκομίσουν εκ νέου έγγραφα για τη συνυπηρέτηση με σύζυγο, καθώς έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοσή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.

Αποστολή δικαιολογητικών

Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  proswpikou11@dipechan.gr

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που θέλουν να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες των Χανίων (Τμήματα Ένταξης ή Ειδικά Σχολεία) υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης (σελ. 39 -επισήμανση).

Επίσης, έπειτα από διευκρίνιση που ζητήσαμε από το ΥΠΑΙΘ:

  •       οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ΣΜΕΑΕ από περιοχή σε περιοχή, δε χρειάζεται να υποβάλουν φάκελο δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ, καθώς έχουν διοριστεί στην Ειδική Αγωγή.
  •     οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής με πτυχίο Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61 ή ΠΕ71) χρειάζεται να επιλέξουν το κουτάκι δδ) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής… προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους.

 Εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στο 16ο Διαπολιτισμικό Δ.Σ. Χανίων  

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στο 16ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων  και θέλουν να μετατεθούν σε άλλο σχολείο των Χανίων υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης. Σε περίπτωση που ικανοποιηθεί η αίτησή τους από το ΚΥΣΠΕ, οι εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους στο 16ο Δ.Σ. Χανίων, τίθενται στη Διάθεση της Π.Ε. Χανίων και με δήλωσή τους τοποθετούνται οριστικά σε σχολική μονάδα αρμοδιότητάς της (σελ.35 επισήμανση 5).

Τμήμα Ένταξης 16ου Διαπολιτισμικού Δ.Σ. Χανίων

Εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην ΕΑΕ και ενδιαφέρονται να μετατεθούν στο Τμήμα Ένταξης του 16ου Διαπολιτισμικού Δ.Σ. Χανίων, όπου υπάρχει οργανικό κενό, χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία (σελ.38 παρ. 6).