ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6/important/ticker-posts

Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών μελών ΕΒΠ Γ΄ Φάσης

 


Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα με τις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες των Αναπληρωτών μελών ΕΒΠ Γ΄ Φάσης διδ. έτους 2021-2022, όπως αυτός αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης και στην περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερες σχολικές μονάδες σε εκείνη που στη στήλη ΣΧ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφεται «ΝΑΙ».          


Προσοχή!!

1.    Σας υπενθυμίζουμε ότι έως τις 14:00 θα πρέπει ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας να δηλώσει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας σας.

2.   Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) συνάπτετε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ανωτέρα βία ή τεχνικό πρόβλημα), η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή μεταξύ των συμβαλλομένων.